Преглед на файлове

Merge branch 'hotfix/0.3.5'

* hotfix/0.3.5:
  Ensure event referenced in place aggregate is loaded on init
tags/0.3.5^0
Bèr Kessels преди 1 година
родител
ревизия
b57ca1243c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      app/aggregates/place.rb

+ 1
- 0
app/aggregates/place.rb Целия файл

@@ -1,5 +1,6 @@
# frozen_string_literal: true

require_relative '../events/place_added.rb'
require_relative './place/place_id.rb'
require_relative './place/region.rb'


Loading…
Отказ
Запис