Преглед на файлове

Update Ruby and Rubygems.

tags/0.3.0^2
Bèr Kessels преди 2 години
родител
ревизия
381161143b
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. 1
    0
      .ruby-version
  2. 2
    3
      Gemfile.lock

+ 1
- 0
.ruby-version Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
2.5.0

+ 2
- 3
Gemfile.lock Целия файл

@@ -50,7 +50,7 @@ GEM
opening_hours_converter (1.7.20)
json
parallel (1.12.1)
parser (2.5.0.4)
parser (2.5.0.5)
ast (~> 2.4.0)
pg (1.1.4)
powerpack (0.1.2)
@@ -106,11 +106,10 @@ DEPENDENCIES
rack-test
rake
rubocop
ruby_kml
semver
sequel-postgis-georuby
sinatra
timecop

BUNDLED WITH
1.16.1
1.17.3

Loading…
Отказ
Запис