Bèr Kessels пре 2 година
родитељ
комит
30dc4f500a
2 измењених фајлова са 282 додато и 2 уклоњено
  1. 3
    2
      Makefile
  2. 279
    0
      data/country_name.sql

+ 3
- 2
Makefile Прегледај датотеку

@@ -9,10 +9,11 @@ PG_URL = postgres://postgres:$(POSTGRES_PASSWORD)@localhost:5432/$(DB_NAME)
all: test lint

import: services
psql $(PG_URL) < ./data/country_name.sql
./bin/imposm import -appendcache \
-diff \
-cachedir /media/ber/ExtraDrive1/OSM/imposm3/ \
-diffdir /media/ber/ExtraDrive1/OSM/updates/ \
-cachedir /media/ber/ExtraDrive1/OSM/imposm3/ \
-diffdir /media/ber/ExtraDrive1/OSM/updates/ \
-connection $(PG_URL) \
-mapping mapping.yml \
-read $(OSM_FILE) \

+ 279
- 0
data/country_name.sql
Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
Прегледај датотеку


Loading…
Откажи
Сачувај