Преглед на файлове

Reload unicorn after deploy

tags/v0.2.0^2
Bèr Kessels преди 2 години
родител
ревизия
b59a21cc44
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      config/deploy.rb

+ 2
- 0
config/deploy.rb Целия файл

@@ -60,3 +60,5 @@ namespace :systemd do
sudo :systemctl, action, "#{fetch(:application)}.service"
end
end

after 'deploy:publishing', 'systemd:reload'

Loading…
Отказ
Запис