Presentation of Physalia
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

pres.html 8.6KB


 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="nl">
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <meta name="generator" content="pandoc">
 6. <meta name="author" content="Bèr berkes Kessels">
 7. <meta name="keywords" content="pitch, fediverse">
 8. <title>Werktitel “Physalia”</title>
 9. <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
 10. <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
 11. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, minimal-ui">
 12. <link rel="stylesheet" href="https://revealjs.com/css/reveal.css">
 13. <style type="text/css">
 14. code{white-space: pre-wrap;}
 15. span.smallcaps{font-variant: small-caps;}
 16. span.underline{text-decoration: underline;}
 17. div.column{display: inline-block; vertical-align: top; width: 50%;}
 18. </style>
 19. <link rel="stylesheet" href="https://revealjs.com/css/theme/black.css" id="theme">
 20. <!-- Printing and PDF exports -->
 21. <script>
 22. var link = document.createElement( 'link' );
 23. link.rel = 'stylesheet';
 24. link.type = 'text/css';
 25. link.href = window.location.search.match( /print-pdf/gi ) ? 'https://revealjs.com/css/print/pdf.css' : 'https://revealjs.com/css/print/paper.css';
 26. document.getElementsByTagName( 'head' )[0].appendChild( link );
 27. </script>
 28. <!--[if lt IE 9]>
 29. <script src="https://revealjs.com/lib/js/html5shiv.js"></script>
 30. <![endif]-->
 31. </head>
 32. <body>
 33. <div class="reveal">
 34. <div class="slides">
 35. <section id="title-slide">
 36. <h1 class="title">Werktitel “Physalia”</h1>
 37. <p class="subtitle">Een decentrale LinkedIn</p>
 38. <p class="author">Bèr <code>berkes</code> Kessels</p>
 39. </section>
 40. <section id="you-are-the-product" class="slide level1">
 41. <h1>You are the product</h1>
 42. <p><img data-src="./home-module1-recruiter-dsk-2x.png.original.png" /></p>
 43. <aside class="notes">
 44. <p>Linkedin heeft andere doelstellingen dan haar gebruikers: <strong>gebruikers zijn het product</strong>.</p>
 45. </aside>
 46. </section>
 47. <section id="you-are-locked-in" class="slide level1">
 48. <h1>You are locked in</h1>
 49. <p><img data-src="linkedin-export.png" /></p>
 50. <aside class="notes">
 51. <p><strong>Privacy en eigenaarschap van data</strong> op centrale netwerken als LinkedIn, zijn tegenstrijdigheden.</p>
 52. </aside>
 53. </section>
 54. <section id="one-size-fits-all-cultural-imperialism" class="slide level1">
 55. <h1>One-size-fits-all (Cultural imperialism)</h1>
 56. <p><img data-src="policies.png" /></p>
 57. <aside class="notes">
 58. <p>Linkedin past nooit precies bij alle demografiën.</p>
 59. </aside>
 60. </section>
 61. <section id="verder" class="slide level1">
 62. <h1>Verder</h1>
 63. <ul>
 64. <li>Linkedin kan <strong>niet intern ingezet</strong> worden in organisaties of netwerken.</li>
 65. <li>Linkedin is <strong>onhandig als CRM</strong>.</li>
 66. </ul>
 67. </section>
 68. <section id="oplossing-inleiding" class="slide level1">
 69. <h1>Oplossing: Inleiding</h1>
 70. <iframe width="560" height="315" sandbox="allow-same-origin allow-scripts" src="https://peertube.social/videos/embed/d9bd2ee9-b7a4-44e3-8d65-61badd15c6e6?subtitle=en&amp;warningTitle=0" frameborder="0" allowfullscreen>
 71. </iframe>
 72. <p>:::notes * 00:00 - 3:34 - intro.</p>
 73. </section>
 74. <section id="oplossing-concreet" class="slide level1">
 75. <h1>Oplossing: Concreet</h1>
 76. <ul>
 77. <li>Zakelijk Sociaal netwerk met zwaartepunt op <strong>cooperatie</strong> en onderlinge <strong>relaties</strong>.</li>
 78. <li><strong>Gedecentraliseerd: Federated, zelf-gehost</strong>: Ieder netwerk een “server”.</li>
 79. <li>Gebruikers hebben interactie met elkaar over servers heen.</li>
 80. </ul>
 81. </section>
 82. <section id="voordelen" class="slide level1">
 83. <h1>Voordelen</h1>
 84. <ul>
 85. <li>Ad-free.</li>
 86. <li>Privacy-focused.</li>
 87. <li>In-house inzetbaar.</li>
 88. <li>Voorspelbaar en simpel: geen algorithmes.</li>
 89. <li>Jou gegevens en attributen kunnen per netwerk verschillen.</li>
 90. </ul>
 91. </section>
 92. <section id="vergezicht" class="slide level1">
 93. <h1>Vergezicht</h1>
 94. <ul>
 95. <li>Een <strong>Business-oriented</strong> sociaal netwerk, met focus op <strong>privacy</strong> en <strong>cooperatie</strong>.</li>
 96. <li>Elke deelnemer kan het als <strong>zijn eigen CRM</strong> inzetten.</li>
 97. <li>Draai je eigen <strong>intern sociaal network</strong>.</li>
 98. <li>Jij bent de <strong>eigenaar van je professioneel profiel</strong>.</li>
 99. <li>Jij presenteert delen van jou professioneel profiel op allerlei diverse netwerken.</li>
 100. </ul>
 101. </section>
 102. <section id="doelgroepen" class="slide level1">
 103. <h1>Doelgroepen</h1>
 104. <ul>
 105. <li>Mensen in de fediverse: privacy minded, bekend met decentralisatie.</li>
 106. <li>Deelnemers aan ZZP-, flexwerk- of ander zakelijke netwerken.</li>
 107. <li>Faciliteerders van zulke netwerken.</li>
 108. </ul>
 109. </section>
 110. <section id="pysalia" class="slide level1" data-background-image="physalia.jpg">
 111. <h1>Pysalia</h1>
 112. <blockquote>
 113. <p>Het Portugees oorlogsschip (wetenschappelijke naam: Physalia physalis) is een complexe kolonie van honderden poliepen van vier typen.</p>
 114. </blockquote>
 115. </section>
 116. <section id="eerste-halte" class="slide level1">
 117. <h1>Eerste Halte</h1>
 118. <ul>
 119. <li>Een fork van mastodon met een andere interface. Focus op ‘deelnemers’ en profiel. Social feed blijft bestaan.</li>
 120. <li>Je profiel bevat contactgegevens.</li>
 121. <li>Je profiel wordt een “resumé”: Opleiding, Ervaring, Kennis etc.</li>
 122. <li>Je kan mensen “volgen” (social feed).</li>
 123. <li>Je kunt relaties naar anderen bijhouden: <em>“John worked with Anne from Jan to Oct for project X”</em></li>
 124. <li>Je kunt personen taggen, en notities bijhouden op personen.</li>
 125. </ul>
 126. </section>
 127. <section id="daarna-richting-eindstation" class="slide level1">
 128. <h1>Daarna richting (eindstation?):</h1>
 129. <p><img data-src="./sketch-overview.png" /></p>
 130. </section>
 131. <section class="slide level1">
 132. <figure>
 133. <img data-src="./sketch-home-profile.png" alt="sketch-home-profile.png" /><figcaption>sketch-home-profile.png</figcaption>
 134. </figure>
 135. </section>
 136. <section class="slide level1">
 137. <figure>
 138. <img data-src="./sketch-edit%20profile.png" alt="sketch-edit profile.png" /><figcaption>sketch-edit profile.png</figcaption>
 139. </figure>
 140. </section>
 141. <section class="slide level1">
 142. <figure>
 143. <img data-src="./sketch-contacts.png" alt="sketch-contacts.png" /><figcaption>sketch-contacts.png</figcaption>
 144. </figure>
 145. </section>
 146. <section class="slide level1">
 147. <figure>
 148. <img data-src="./sketch-timeline-feed.png" alt="sketch-timeline-feed.png" /><figcaption>sketch-timeline-feed.png</figcaption>
 149. </figure>
 150. </section>
 151. <section class="slide level1">
 152. <figure>
 153. <img data-src="./sketch-add%20note.png" alt="sketch-add note.png" /><figcaption>sketch-add note.png</figcaption>
 154. </figure>
 155. </section>
 156. <section class="slide level1">
 157. <figure>
 158. <img data-src="./sketch-add%20relation.png" alt="sketch-add relation.png" /><figcaption>sketch-add relation.png</figcaption>
 159. </figure>
 160. </section>
 161. <section class="slide level1">
 162. <figure>
 163. <img data-src="./sketch-add%20tags.png" alt="sketch-add tags.png" /><figcaption>sketch-add tags.png</figcaption>
 164. </figure>
 165. </section>
 166. <section id="business-model" class="slide level1">
 167. <h1>Business Model</h1>
 168. <ul>
 169. <li>Hosting voor organisaties (€5 - €20/maand/instance)</li>
 170. <li>Maatwerk voor organisaties (€x/uur + hosting + €x/maand support)</li>
 171. </ul>
 172. </section>
 173. <section id="groeiplan" class="slide level1">
 174. <h1>Groeiplan</h1>
 175. <ul>
 176. <li>Open Source - Selfhosted: gratis</li>
 177. <li>Open Instance - flagship: gratis</li>
 178. <li>Hiermee: Advocates en Fediverse aan boord krijgen.</li>
 179. <li>Verkopen aan organisaties</li>
 180. </ul>
 181. </section>
 182. <section id="terminologie-uitgelegd" class="slide level1">
 183. <h1>Terminologie uitgelegd:</h1>
 184. <ul>
 185. <li>Zichtbaarheid</li>
 186. <li>Compontenten</li>
 187. <li>Relaties</li>
 188. </ul>
 189. </section>
 190. <section class="slide level1">
 191. <figure>
 192. <img data-src="./terminologie-1.jpg" alt="terminologie-1" /><figcaption>terminologie-1</figcaption>
 193. </figure>
 194. </section>
 195. <section class="slide level1">
 196. <figure>
 197. <img data-src="./terminologie-2.jpg" alt="terminologie-2" /><figcaption>terminologie-2</figcaption>
 198. </figure>
 199. </section>
 200. <section class="slide level1">
 201. <figure>
 202. <img data-src="./terminologie-3.jpg" alt="terminologie-3" /><figcaption>terminologie-3</figcaption>
 203. </figure>
 204. </section>
 205. </div>
 206. </div>
 207. <script src="https://revealjs.com/lib/js/head.min.js"></script>
 208. <script src="https://revealjs.com/js/reveal.js"></script>
 209. <script>
 210. // Full list of configuration options available at:
 211. // https://github.com/hakimel/reveal.js#configuration
 212. Reveal.initialize({
 213. // Push each slide change to the browser history
 214. history: true,
 215. // Optional reveal.js plugins
 216. dependencies: [
 217. { src: 'https://revealjs.com/lib/js/classList.js', condition: function() { return !document.body.classList; } },
 218. { src: 'https://revealjs.com/plugin/zoom-js/zoom.js', async: true },
 219. { src: 'https://revealjs.com/plugin/notes/notes.js', async: true }
 220. ]
 221. });
 222. </script>
 223. </body>
 224. </html>