Ethereum and dApp development workshop
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Bèr Kessels 5a51fdc009 Merge tag '2.0' into develop před 1 rokem
Makefile Introduce a makefile to make the making easier před 1 rokem
README.md Build with pandoc před 3 roky
bandje.png Add example for "do you need a blockchain" před 4 roky
blockchain_in_practice.md Add types of ledgers před 4 roky
broodfonds.md Adds Broodfonds Documentation. před 3 roky
broodfonds.sol Document the code in the broodfonds contract. před 3 roky
centraal-decentraal-distribueerd.jpeg Finalize outline for HAN_smartindustries před 1 rokem
details.png WIP presentation outline před 3 roky
do_you_need_a_blockchain.png General outline done. před 4 roky
flowchart.drawio Add initial flowchart with overviews of FND před 2 roky
flowchart.pdf Add initial flowchart with overviews of FND před 2 roky
flowchart.png Add initial flowchart with overviews of FND před 2 roky
fundfissa.etherpad Export of latest version of etherpad před 1 rokem
hello_my_name_is.sol Bump version to latest solidity of remix IDE před 1 rokem
keywords_brainfarts.md General outline done. před 4 roky
ledgers.jpg Add types of ledgers před 4 roky
make-code-footnotesized.tex Build with pandoc před 3 roky
muntjes.jpg Add example for "do you need a blockchain" před 4 roky
piratepad_url.png Add link to shared notes. před 3 roky
pres.md Change references to new git/hosting server před 1 rokem
pres.pdf New Build před 1 rokem
remix_settings.png First pdf built. před 3 roky
test.html Initial commit: outline mostly done. před 4 roky
test.md Initial commit: outline mostly done. před 4 roky
tests.png Finalize outline for HAN_smartindustries před 1 rokem
virtual_ledger.png Finalize outline for HAN_smartindustries před 1 rokem

README.md

ethpres

Material for the Workshop “Write Smart Contracts on Blockchains”

Build

pandoc --highlight-style=espresso -H make-code-footnotesized.tex --slide-level=2 --from markdown --to beamer -o pres.pdf pres.md