Ethereum and dApp development workshop
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

pres.md 7.0KB


author:

 • Bèr berkes Kessels title: dApp en Blockchain Development subtitle: “Een workshop waarin we de wereld van Smart Contracts op de Ethereum blockchain induiken.” abstract: “In deze workshop bouwen ons eigen crowdfundplatform voor Feesten en Partijen.” keywords:
 • Blockchain
 • Ethereum
 • Smart Contracts
 • Workshop lang: nl ---

Over

Over Bèr Kessels

 • Bèr Kessels
 • @berkes, github.com/berkes
 • Ruby, Blockchain en Open Source developer
 • Founder van PlaceBazaar

Over de presentatie

Notes en prikbord

https://beta.etherpad.org/p/fundfissa

Over mij en Blockchain

 • April 2011 begonnen met Bitcoin
 • In bouw aan een startup, placebazaar.org. Bouw dit op Ethereum

Inhoud

 • Welk probleem lost Blockchain op?
 • Wat is een dApp (Web 3.0)?
 • Wat is Ethereum?
 • Smart Contract: simpele voorbeelden
 • Smart Contract: complexer voorbeeld

Gedistribueerd:

Centraal, Decentraal, Gedistribueerd

Centraal vs Decentraal vs Gedistribueerd

Bijvoorbeeld contant geld:

Gedistribueerd (cash) is:

 • Trustless (vertrouwenloos).
 • Permissionless (vergunningsvrij)
 • Uncensorable (oncensureerbaar)
 • Verifiable (controleerbaar)

Dat komt voort uit “Distributed”

 • Geen centraal “point of failure”
 • Kan wereldwijd opschalen
 • Heet ook wel “Peer to Peer, P2P”

Waarom werkt muntgeld?

Ideeën?

En hoe moet dat digitaal?

 • Tot 2008 werd dit onmogelijk geacht
 • Altijd via centrale autoriteiten

Centraal:

Een blockchain!

Een onveranderlijk, gedistribueerd grootboek!

Onveranderlijk? (Immutable)

 • Data kan niet aangepast worden nadat het in het grootboek is weggeschreven
 • Data is controleerbaar
 • Er is consensus nodig om het grootboek bij te werken

Wat is consensus?

 • “Iedereen” komt overeen wat de huidige status is
  • Bijvoorbeeld: wat zijn de saldi van iedereens rekeningen

Distributed

 • Complex
 • Maar zonder centrale partijen!

Ethereum

 • Ethereum is een decentraal platform ontworpen om software op te draaien
  • geen single point of control/failure
  • censorship resistant
 • Gedistribueerde state machine
  • (block met) transactions == state transition function
  • Of gewoon een decentrale computer
 • Software: Smart Contracts

Wat is een Smart Contract?

 • geen contract in de zin van een papier met kleine lettertjes juridische taal en handtekeningen
 • Een stuk software
 • Een “class” met functies die code uitvoert

Code

pragma solidity ^0.4.0;

contract HelloMyNameIs {
 string name;
 address issuer;

 function HelloMyNameIs() public {
  issuer = msg.sender;
 }

 function getName() public constant returns(string) {
  return name;
 }

 function setName(string newName) public returns(string) {
  require(issuer == msg.sender) ;
  name = newName;
  return name;
 }
}

Wat is een dApp (Web 3.0)?

 • Een interface voor een of meerdere Smart Contracts.
 • Een applicatie die Smart Contracts gebruikt.

De voordelen?

 • Geen centraal controlerende instantie. Je appartement verhuren is tussen jou en de huurder. AirBnB of andere “Siren Servers” hebben daarin geen plek.
 • Data eigendom. Je blijft eigenaar van jou data. Jij kunt deze verkopen. Of niet.
 • Minder heftige hacks. Decentraal betekent dat een hacker het hele netwerk moet overnemen om toegang te krijgen, ipv een centrale server.
 • Permissionless. Of je nu een onderdrukte minderheid, of gezochte terrorist bent, niemand kan je toegang onthouden tot diensten.

Security

 • Het draait voor eeuwig: Kill-switch.
 • Logical errors: de letter van de wet.
 • Programming errors: de letter van de wet.

Smart Contract proberen

 • Ga naar HelloMyNameIsOpen (link op eterpad)
 • Onder “Read” bekijk de huidige naam.
 • Onder “Write” connect met metamask.
 • Verander de naam. Kies “write”. Bevestig in MetaMask.
 • Bekijk transactions. Bekijk de naam.

Zelf een Smart Contract releasen

Remix IDE

Steps:

 • https://remix.ethereum.org
 • Verbind met MetaMask.
 • knip/plak het contract “HelloMyNameIs” naar remix IDE: link in etherpad
 • Compile, Create.
 • Interact.

Gebruik het contract:

 • Alle functies hebben een invoer: knop of knop+textfield
 • schrijf bijvoorbeeld "World" naast setName. Let op de "
 • Gebruik nu getName om de naam uit te lezen
 • Speel wat rond.
 • Post je contract-adres op de etherpad

Interact met ander contract

 • Laad het contract van één van je collega’s in.
 • gebruik hiervoor At Address formulier.
 • Probeer setName, merk de foutmelding op.

What we just did

Compile en deploy

 • Met de “Web3.js” API compileren en deployen.
 • Dit wordt een “account”: een entiteit met een wallet, op een adres.
 • Twee soorten accounts: contracts (zonder private key) en users (met private key)

Interactie via formulieren

 • Contract heeft een Interface (ABI).
 • Een client kan dan functies aanroepen op het contract.
 • Iedere interactie met state-change is een transactie.

Clients

 • CLI: geth, web3/node.js, solc
 • Officiëel: mist wallet
 • Web: remix IDE
 • dApp: JS op jou site
 • En vele andere wallets

Transacties

 • Transactie is een verandering, write, op blockchain uitvoeren.
 • Succesvol aanroepen van setName is een transactie.
 • Leesacties zijn gratis en instant.
 • Transacties duren even.

Gas

 • Draaien van code kost wat: details
 • Note gas
 • Alle OPCODES hebben vooraf bepaalde gas-cost

Gas, Ethers, Gwei

 • Ether is betaalmiddel
 • Uitgedrukt in “wei”, kleinst deelbare eenheid
 • 1e18 wei = 1 ether
 • gas is dynamisch, 1 gas kost X wei ethgasstation.info

Operaties kosten Gas

 • Iedere operatie kost gas
 • Sommige operaties zijn duur, andere goedkoop
 • Wanneer er te weinig gas is, wordt een OutOfGas exceptie geraised

Waarom Gas?

 • Gebruiker/aanvaller betaalt
 • Endless loops niet mogelijk (Halting problem)
 • Miners ontvangen gas voor het draaien van de code

Solidity

 • Defacto standaardtaal voor het schrijven van Ethereum smart contracts
 • Alternatieven: Serpent (Python), LLL (Lisp), Viper (Python), Bamboo (OCaml)

FundFissa

Smart Contract om crowdfunding voor een event te doen.

Als voor aanvang van het event de funding voltooid is, krijgt:

 • de organisator alles uitbetaald,
 • de deelnemers een toegangsbewijs Als voor aanvang van het event de funding niet gehaald is:
 • krijgen alle deelnemers hun inleg terug.

Wat uitleg en details

tests

Deploy

 • Zet 1 crowdfunding.
 • 1 contract == 1 crowdfunding. Simpel, maar duur en onhandig.

purchase

 • We houden een balansboek bij.
 • Validatie of crowdfunding not actief is
 • Gebruiker stuurt fondsen mee.
 • Validatie of meegestuurde fondsen precies 1 ticketprijs zijn.

withdraw

 • eerlijker
 • veiliger
 • defacto standaard

Presentatie