Browse Source

Change references to new git/hosting server

tags/2.0^2^2
Bèr Kessels 1 year ago
parent
commit
d328c81d44
1 changed files with 8 additions and 14 deletions
  1. 8
    14
      pres.md

+ 8
- 14
pres.md View File

@@ -22,7 +22,7 @@ lang: nl

## Over de presentatie

* Staat op: [github.com/berkes/ethpres](http://github.com/berkes/ethpres)
* Staat op: [git.webschuur.com/berkes/ethpres](https://git.webschuur.com/berkes/ethpres)
* URL komt aan het einde nog eens voorbij.

## Notes en prikbord
@@ -151,6 +151,12 @@ contract HelloMyNameIs {
* **Permissionless**. Of je nu een onderdrukte minderheid, of gezochte
terrorist bent, niemand kan je toegang onthouden tot diensten.

## Security

* Het draait voor eeuwig: Kill-switch.
* Logical errors: de letter van de wet.
* Programming errors: de letter van de wet.

## Smart Contract proberen

* Ga naar [HelloMyNameIsOpen](https://rinkeby.etherscan.io/address/0xe002102bcdf8ea289f5e3cbed4ca1d6063b45fc5) (link op eterpad)
@@ -278,18 +284,6 @@ Als voor aanvang van het event de funding *niet* gehaald is:
* veiliger
* defacto standaard

### Events

* Alles is asynchroon.
* Events kunnen worden uitgestuurd.

## Security

* It runs forever. Immutable.
* Kill-switch.
* Logical errors.
* Programming errors.

## Presentatie

* [github.com/berkes/ethpres](github.com/berkes/ethpres)
* [git.webschuur.com/berkes/ethpres](https://git.webschuur.com/berkes/ethpres)

Loading…
Cancel
Save