Browse Source

General outline done.

Add the excerpt for the examples.

WIP: coinprism with Pils.
tags/1.0^2
Bèr Kessels 4 years ago
parent
commit
5a3d60f3a9
3 changed files with 118 additions and 0 deletions
 1. 116
  0
    blockchain_in_practice.md
 2. BIN
    do_you_need_a_blockchain.png
 3. 2
  0
    keywords_brainfarts.md

+ 116
- 0
blockchain_in_practice.md View File

@@ -47,12 +47,128 @@ lang: nl

# Smart Contracts +00:05 @00:05

## Storting

* Storting bij onafhankelijke derde.

* Ann registreert op site van Bob en stort in fonds.
* Bob ziet storting maar kan geld niet spenderen.
* Spam-preventie: Ann kan betrouwbaarheid kopen.
* Terugstortgarantie: Na N dagen wordt teruggestort tenzij beide
partijen verlengen.

## Multisig

* Blockchain als tussenpersoon.
* Multisig: betaling bij ondertekening door m van n keys

## Multisig: Escrow service, mediation

* Ann, Bob en Mediator maken 2 van 3 multisig
* Als Ann en Bob tekenen, voldoet betaling
* Als Ann en Mediator tekenen, voldoet betaling
* Als Bob en Mediator tekenen, voldoet betaling

## Multisig: Extra beveiliging, Extra redundantie

* Ann maakt 2 van 3 multisig. Bewaart 3 keys op verschillende plekken.
* Wanneer Ann wil spenderen, moet zij met 2 keys ondertekenen.
* Dief moet 2 plekken inbreken.
* Ann kan één key verliezen.

## Multisig: Meerderheidsstem.

* Groep maakt n + 1 van n * 2 (51 van 100) betalingen.
* Wanneer n + 1 mensen tekenen, voldoet betaling.

## De "pot" (assurance contract)

* Iedereen kan storten tot het eindbedrag is bereikt.
* Ann en Bob storten op fonds voor Carol.
* Bij bereiken eindbedrag voor datum D wordt uitgekeerd aan Carol.
* Bij niet bereiken totaalbedrag kunnen Ann en Bob terughalen.

# OP_RETURN +00:15 @00:10

## OP_RETURN Geschiedenis

* 2013: mensen plaatsen extra data in blockchain.
* Bijvoorbeeld: Ik verklaar hierbij dat ik bezit A overdraag aan adres S
op datum D.
* Data in scriptSig plaatsen zonder uitvoer te veranderen.
* Mening in bedragen: 0.00**079075**: 079,075: "O", "K".
* Vervuiling, daarom OP_RETURN

## OP_RETURN eigenschappen
* 80 bytes aan info.
* Geen standaard.
* Geen betekenis

## Nadelen
* 80 bytes is weinig.
* "Deze paragraaf alleen al, bevat 41 bytes!"
* Daarmee verwijzingen *naar*, of representaties *van* data opnemen.
* Evenveel "standaarden" als diensten en projecten: niets is vastgelegd

# Ethereum +00:05 @00:25

## Wat is EThereum (ETH/ETC)
* Bitcoin-achtige Software: Distributed VM.
* Programmeertaal: Smart contracts zijn kleine programmaatjes.
* Veel interesse van grote partijen. Microsoft, J.P. Morgan Chase, RBS,
Santander zijn allemaal bezig met ETH.
* Dit is de *toekomst* van smart contracts.

## Mogelijkheden

* Escrow.
* Notarieel.
* Onafhankelijke eigendomsbewijzen, bijv domeinen, land.
* Apparaten met zakgeld en onderhandelingspositie.
* Wiebetaaltwat, IOU.
* Jouw fintech.

## Nadelen

* Complex.
* Daardoor security moeilijk te doorgronden.
* Bewijs zijn verschillende hacks en aanvallen.
* Diverse hardforks nodig geweest.

# Colored Coins +00:10 @00:30

## Wat is Colored Coin

* Gebruikt de OP_RETURN om database aan te leggen van metadata.
* Metadata beschrijft eigendom en eigenschappen.
* Werkt nu al.

## Mogelijkheden

* Tegoedbonnen verkoop, handel en spenderen.
* Concertkaarten-verkoop en -handel.
* Aandelenhandel.
* Beloftes (futures).
* In-game assets (wapens, upgrades, codes)

## Nadelen

* Beperkte Mogelijkheden.
* Afhankelijk van Bitcoin. (voordeel?)
* Spamt het al volle Bitcoin netwerk

## Voorbeeld

* Coinprism: Pils, de nieuwe munteenheid.

<div class="notes">

- Open coinprism in Firefox.
- Browse to Pils. https://cpr.sm/Y8i8_bhPq6
-

</div>

# Vragen +00:05 @00:40

# URLS: (TODO move to notes)

BIN
do_you_need_a_blockchain.png View File


+ 2
- 0
keywords_brainfarts.md View File

@@ -10,6 +10,8 @@ Decentraal.
don't beleive the hype.
Je hebt geen blockchain nodig. Nee, ook dan niet.
flow-chart-do-you-need-ablockchain.jpg
Serieuzer:
https://medium.com/@sbmeunier/when-do-you-need-blockchain-decision-models-a5c40e7c9ba1#.suev52ycl

OP_RETURN
Hacks to add information to the Blockhain:

Loading…
Cancel
Save