Browse Source

Layout, indentation and punctuation is now consistent

tags/2.0^2
Bèr Kessels 3 years ago
parent
commit
47d0b24788
1 changed files with 51 additions and 56 deletions
  1. 51
    56
      pres.md

+ 51
- 56
pres.md View File

@@ -64,11 +64,11 @@ contract status.

## Gedistribueerd?

* Peers verbondne in een netwerk.
* Peers verbonden in een netwerk
* Peers kunnen wegvallen
* Peers kunnen zich kwaadaardig gedragen:
** Blockchain moet dan nog altijd functioneren (Byzantine fault
tolerance)
+ Blockchain moet dan nog altijd functioneren
(Byzantine fault tolerance)

## Waarom Gedistribueerd?

@@ -78,37 +78,34 @@ tolerance)

## Onveranderlijk? (Immutable)

* Data kan niet aangepast worden nadat het in het grootboek is
weggeschreven.
* Data is controleerbaar.
* Er is concensus nodig om het grootboek bij te werken.
* Data kan niet aangepast worden nadat het in het grootboek is weggeschreven
* Data is controleerbaar
* Er is concensus nodig om het grootboek bij te werken

## Wat is concensus?

* "Iedereen" komt overeen wat de huidige status is.
** Bijvoorbeeld: wat zijn de saldi van iedereens rekeningen.
* "Iedereen" komt overeen wat de huidige status is
+ Bijvoorbeeld: wat zijn de saldi van iedereens rekeningen

## Hoe komen we tot concensus?

* Consensus algoritmes
** Proof of work, Proof of stake.
+ Proof of work, Proof of stake

## Wat is Ethereum

* Ethereum is een decentraal platform ontworpen om smart contracts op te
draaien
** geen single point of control/failure
** censorship resistant
* Ethereum is een decentraal platform ontworpen om smart contracts op te draaien
+ geen single point of control/failure
+ censorship resistant
* Gedistribueerde state machine
** (block met) transactions == state transition function
** Of gewoon een decentrale computer
+ (block met) transactions == state transition function
+ Of gewoon een decentrale computer

## Wat is een Smart Contract?

* **geen** contract in de zin van een papier met kleine
lettertjes juridische taal en handtekeningen.
* Een "class" met functies die code uitvoert.

lettertjes juridische taal en handtekeningen
* Een "class" met functies die code uitvoert

# Hello World

@@ -143,23 +140,24 @@ contract HelloMyNameIs {
## Remix IDE

### Steps:

* http://remix.ethereum.org (NOTE: HTTP, not HTTPS)
* Verbind met private net.
* Plak of schrijf het contract.
* Verbind met private net
* Plak of schrijf het contract
* Compile, Create
* Interact.
* Interact

## Verbind met private net

![Remix settings](remix_settings.png)

* Use url from slack.
* Kies een van de accounts met 20.00 ETH in de dropdown.
* Use url from slack
* Kies een van de accounts met 20.00 ETH in de dropdown

## Plak of schrijf het contract

* [http://bit.ly/2BiXfAm](http://bit.ly/2BiXfAm)
* Repareer errors.
* Repareer errors
* Klaar?

## Compile en deploy
@@ -167,31 +165,32 @@ contract HelloMyNameIs {
### Publiceer op de ethereum blockchain.

* Kies "Create"
* Krijg een account: adres.
* Krijg een account: adres
* Fouten?

## Interact

### Gebruik het contract

* Alle functies hebben een invoer: knop of knop+textfield
* schrijf `"World"` naast `setName`. Let op de `"`.
* Gebruik nu `getName` om de naam uit te lezen.
* Speel wat rond.
* Post je contract-adres op slack.
* schrijf `"World"` naast `setName`. Let op de `"`
* Gebruik nu `getName` om de naam uit te lezen
* Speel wat rond
* Post je contract-adres op slack

## Interact met ander contract

* Laad het contract van één van je collega's in, of gebruik
`0x0f34b963a09031434b447355218cd8a1b999663f`
* gebruik hiervoor `At Address` formulier.
* Probeer `setName`, merk de foutmelding op.
* gebruik hiervoor `At Address` formulier
* Probeer `setName`, merk de foutmelding op

# What we just did

## Compile en deploy.
## Compile en deploy

* Met de "Web3.js" API compileren en deployen.
* Dit wordt een "account": een entiteit met een wallet, op een adres.
* Met de "Web3.js" API compileren en deployen
* Dit wordt een "account": een entiteit met een wallet, op een adres

## Interactie via formulieren

@@ -215,30 +214,28 @@ contract HelloMyNameIs {

## Gas, Ethers, Gwei

* Ether is betaalmiddel.
* Uitgedrukt in "wei", kleinst deelbare eenheid.
* Ether is betaalmiddel
* Uitgedrukt in "wei", kleinst deelbare eenheid
* 1e18 wei = 1 ether
* gas is dynamisch, 1 gas kost X wei.
* gas is dynamisch, 1 gas kost X wei
[https://ethgasstation.info/](https://ethgasstation.info/)


## Operaties kosten Gas

* Iedere operatie kost gas.
* Sommige operaties zijn duur, andere goedkoop.
* Wanneer er te weinig gas is, wordt een OutOfGas exceptie geraised.
* Iedere operatie kost gas
* Sommige operaties zijn duur, andere goedkoop
* Wanneer er te weinig gas is, wordt een OutOfGas exceptie geraised

## Waarom Gas?

* Gebruiker/aanvaller betaalt.
* Gebruiker/aanvaller betaalt
* Endless loops niet mogelijk (Halting problem)
* Miners ontvangen gas voor het draaien van de code.
* Miners ontvangen gas voor het draaien van de code

## Solidity

* Defacto standaardtaal voor het schrijven van Ethereum smart contracts.
* Alternatieven: Serpent (Python), LLL (Lisp), Viper (Python), Bamboo
(OCaml)
* Defacto standaardtaal voor het schrijven van Ethereum smart contracts
* Alternatieven: Serpent (Python), LLL (Lisp), Viper (Python), Bamboo (OCaml)

# Broodfonds.sol

@@ -246,16 +243,16 @@ contract HelloMyNameIs {

### In een notendop:

* uitkering voor ondernemers bij ziekte, betaald door mede-ondernemers.
* basisidee: klein, hecht netwerk.
* uitkering voor ondernemers bij ziekte, betaald door mede-ondernemers
* basisidee: klein, hecht netwerk

## Broodfonds voorwaarden

* Given you have deposited this month
* And you have called in sick at least 2629800 seconds ago (one month)
* And at least half of the participants have acknowledged your sick call.
* And at least half of the participants have acknowledged your sick call
* Then you may withdraw at most 22 * your deposit each month until you
call in better.
call in better

## pragma, contract, init

@@ -313,10 +310,11 @@ function withdraw(uint amount) ifWithdrawalCorrect ifParticipant public {
~~~

## Re-entry explained

1. Contract Mallory calls `withdraw()`
2. Contract BroodFonds runs up to `msg.sender.transfer()`
3. Contract `transfer` operation hands back to Mallory.
4. Mallory calls back in, and can withdraw again.
3. Contract `transfer` operation hands back to Mallory
4. Mallory calls back in, and can withdraw again

# Tijd? Vragen?

@@ -328,6 +326,3 @@ function withdraw(uint amount) ifWithdrawalCorrect ifParticipant public {

* Solidity documentation: https://solidity.readthedocs.io/en/develop/
* Do you need a blockchain?: https://medium.com/@sbmeunier/when-do-you-need-blockchain-decision-models-a5c40e7c9ba1#.suev52ycl
* Clone your own token: https://github.com/Giveth/minimeLoading…
Cancel
Save