Преглед на файлове

Linkify the links

develop
Bèr Kessels преди 6 години
родител
ревизия
81b0bc15a6
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      outro/01_link.md

+ 3
- 2
outro/01_link.md Целия файл

@@ -1,4 +1,5 @@
!SLIDE bullets

* http://berk.es/dockerpres
* https://www.digitalocean.com/?refcode=0825f7a6aefe
* [berk.es/dockerpres](http://berk.es/dockerpres)
* [digitalocean.com/?refcode=0825f7a6aefe](https://www.digitalocean.com/?refcode=0825f7a6aefe)
* [tubemp](https://tubemp.webschuur.com)

Loading…
Отказ
Запис